Provozní řád

Provozní řád golfového hřiště v plném znění (ke stažení ve formátu .pdf)

Provozní řád elektrických EZ-GO vozíků (ke stažení ve formátu .pdf)

 

Společenská pravidla a golfová etiketa na hřišti Resortu Darovanský dvůr

Registrace hráče na recepci

 1. všichni příchozí hráči nebo členové Golf klubu Darovanský dvůr mají povinnost hlásit se před vstupem na hřiště na golfové recepci
 2. hráči se na golfové recepci prokazují platným průkazem člena České golfové federace, případně průkazem člena Golf klubu Darovanský dvůr.
 3. hráči zahajují hru dle potvrzeného startovního času
 4. hráči dbají pokynů recepce a marshala golfového hřiště
 5. hráči dodržují předem určené pořadí herní kombinace hřišť
 6. hráč musí dbát na správné oblečení ( nepřípustné jsou modré jeansy, tepláky, příliš krátké šortky nebo sukně, kovové spiky )
 7. hra v doprovodu domácího zvířete, hra s dětským kočárkem je povolena pouze ve všední den a s povolením golfové recepce a marshala V případě nedodržení výše uvedených omezení a doporučení, má marshal a golfová recepce právo neumožnit hráči vstup na hřiště.

Golfová etiketa při hře

 1. hráči jsou povinni respektovat všeobecná golfová pravidla a místní pravidla golfového hřiště Darovanský dvůr.
 2. hráči jsou povinni respektovat pokyny golfové recepce, marshala a startéra
 3. hráči dodržují sled jednotlivých jamek
 4. hráči opravují po odehrání míče případné poškození dráhy ( divot )
 5. po odehrání míče z bunkeru hráči pečlivě uhrabou písek
 6. hráči pečlivě opraví stopy po dopadu míče na green ( pitch mark )
 7. hráči neprovádějí cvičné švihy na odpalištích
 8. hráči nevjíždějí golfovými vozíky na green ani na něj nepokládají své bagy
 9. hráči dodržují pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře ( informační tabule, vzdálenostní kolíky, odpališťové kameny, myčky míčů apod. )
 10. hráči dodržují plynulost hry a časový limit na jednotlivých devítkách
 11. maximální počet hráčů v jednom flightu jsou 4 osoby
 12. samostatně hrající hráč nemá na hřišti přednost
 13. v případě bouřky platí přísný zákaz hry
 14. měřící zařízení jsou povolena při rekreační hře

Pravidla a doporučení při užívání tréninkových ploch

 1. tréninkovými plochami hřiště Darovanský dvůr jsou driving range, cvičné greeny a bunkery, veřejné 9-ti jamkové hřiště Par 27
 2. přístup na uvedené cvičné plochy je povolen všem osobám po ohlášení na golfové recepci, v případě hry na 9-ti jamkovém veřejném hřišti je nutno předem uhradit vstupní hrací poplatek.
 3. na cvičných greenech a v cvičných bunkerech mohou hráči používat své vlastní golfové míče
 4. na veřejném 9-ti jamkovém golfovém hřišti je zakázána hra drivingovými míči
 5. hráči dbají na dodržování golfové etiky a pořádku v celém areálu tréninkových ploch a veřejného 9-ti jamkového golfového hřiště

Všeobecné pokyny a doporučení

 1. při parkování v areálu dodržujte a respektujte vyhrazené parkovací plochy
 2. dodržujte zákaz parkování před hlavní budovou hotelu a v těsné blízkosti driving range
 3. při výskytu jakéhokoliv problému spojeného s golfovou hrou nebo službami poskytovanými Resortem Darovanský dvůr, tyto neprodleně oznamte v recepci, tak abychom Vám mohli co nejdříve pomoci
 4. při hrubém porušení jakéhokoliv z výše uvedených ustanovení může být hráč potrestán zákazem hry na golfovém hřišti Resortu Darovanský dvůr a to na dobu určitou. V případě opakovaného porušování provozního řádu i zákazem hry trvalejšího charakteru.

 

Resort Darovanský dvůr